Inner Vision Methode

Wat is Inner Vision?

‘Mensen die de gave van Inner Vision bezitten behoren de ingevingen hiervan altijd te volgen. Want als zij deze volgen zal deze gave steeds verder ontwikkelen en zullen de ingevingen steeds duidelijker en steeds meer begrijpbaarder worden.  De ingevingen die Inner Visionisten doorkrijgen is goddelijke taal. Indien men aan het begin van de ontwikkeling hiervan staat, zal men de ingevingen eerst moeten herhalen net zo lang totdat het klikt in je wezenlijkheid en het in menselijke taal begrijpt. Dan pas kan men het toepassen. De ingevingen komen door als het rinkelen van bellen, alsof de stem van God zelf wordt gehoord’. De persoon die dit begrip voor het eerst in het leven van de mens benoemde in 1872 is Abdu’l Bahá (1844-1921).

Op een ander moment vertelde hij; mensen die de gave van Inner Vision bezitten krijgen op den duur hun loepzuivere inzichten rechtstreeks van de Zon (lees Bahá’u’lláh) van Universele kennis.                                                         

Abdu’l Bahá

M.a.w. de kennis die deze mensen door krijgen kan gaan over alle onderwerpen waar de mens wereldwijd mee bezig is, mits deze zuiver en rechtvaardig zijn. Zo ben ik hier al ca 40 jaar mee bezig en heb al ca 50.000 mensen wereldwijd die op een kruispunt stonden in hun leven, de juiste afslag weer helpen nemen. 

Zo heeft iedereen die deze gave bezit één bijzondere kwaliteit extra. Die van mij is dat ik ook via een naam ook zonder ontmoeting van wie of wat dan ook het wezenlijke hiervan weet en binnen seconden het antwoord weet. ‘De energie van de naam vertelt mij wie je bent en kunt’. Stel je mij een vraag over mijn specifiek vakgebied over welk onderwerp dan ook, binnen seconden weet ik het antwoord voor je. 

Mijn onderwerpen zijn: psychologische zaken in de breedste en diepste zin van het woord.  Lees verder onder het kopje ‘Naamanalyse’.