Wilt u weten wat uw talenten zijn en wat u daarmee kunt? 

Na mijn grondige Talenten, Persoonlijkheidsscan en de 88% non-verbale communicatie met een derde kunt u na 2,5 minuut direct aan de slag.

Je staat op een kruispunt in je leven? 

Na één spiegelgesprek weet je weer Waar, met Wie en Hoe te gaan.
37 j. Expert in Selecteren voor Business aangelegenheden in ruimste zin van het woord. Ook Partnerkeuze na 2,5 minuut weet je hoe te handelen. Levensgeluk gegarandeerd!!!             Tevens Visionair en Katalysator.

Waar en Hoe? Met mijn loepzuivere laser Inner Vision Methode(c) zonder cv, software testen of vragenlijsten jouw volledige Karakter en MAGIC Talenten bekend. Tevens weet je dan je ZINGEVING in je LEVEN  
Met wie? Via mijn Klikmodel© (in 30 sec)

Na mijn no-nonsens diepte psycho-logische uitleg begrijp je direct wat jouw prioriteiten zijn.


Bekijk in onderstaande video's hoe een spiegelgesprek in zijn werk gaat.

Lees hieronder hoe een spiegelgesprek in zijn werk gaat.

Mijn methode is wereldwijd uniek. Met de Inner Vision methode© en via de 10-14 kernkwaliteiten van de mens/organisatie leer ik je wie je bent qua Talenten en karakter, gedrag en wat je daarmee kunt in je beroep, bedrijf, relaties etc.

Kernkwaliteiten van de mens©

Deze kernkwaliteiten zijn:

 • Je MAGIC Talent van de 361 eigenschappen die iedereen ter wereld neutraal is, omdat wij anders niet met elkaar via allerlei talen kunnen communiceren.. Wij doen alles vanuit eigenschappen, voelen, denken, bewegen, observeren, zitten, rijden, eten, etc. Indien men met diens MAGIC Talent gaat werken komt er veel vreugde en creativiteit vrij. Aan mensen wie dit onbekend is kunnen psycho-somatische ziektes en kwalen ontwikkelen.
 • Onbewust talent in ontwikkeling. In steeds nieuwe fases in ons leven willen ook andere eigenschappen ontwikkeld worden. Hierdoor kan er zelfs een ander beroep gaan ontstaan.
 • Onder ontwikkelde kind behoefte. Indien men in de kind tijd bepaalde innerlijke behoeften onvoldoende erkent zijn kan dit grote negatieve gevolgen hebben in de samenwerking. Hoe je karakter is ontwikkeld vanuit de opvoeding? Dit is van belang te weten omdat onbewuste beslissingen in de kind tijd in de volwassenheid vervelend kunnen uitpakken in het hier en nu tussen anderen. 
 • Stressbestendigheid, hier haal ik uit welke karakter verwonding iemand heeft en welke gevolgen dit heeft in de samenwerking tussen mensen, zowel zakelijk als privé. 
 • Psychologische innerlijke werk behoeften. Ieder mens heeft 95 psychologische innerlijke behoeften en elke nieuwe situatie vraagt om een behoeften bevrediging. Er is er echter één die als een rode draad in alle situaties bevredigd willen worden. En die benoem ik dan. Herkent men dit dan komt er veel energie vrij en wordt de ontmoeting een blijvende prettige herinnering.
 • Verkoopkunde. Afhankelijk van de aard van de functie is het van belang dat de kandidaat veel of weinig verkoop inzicht moet hebben. Er zijn ca 20 verschillende verkooprollen, Teveel om hier op te noemen. In mijn analyses ervaar ik direct of de persoon de juiste verkooprol heeft.
 • Rolmodel. Iedereen heeft een rolmodel, (on)bewust, afhankelijk van de gevormde karakter van de kandidaat is het belang voor jou om deze te weten voor een positieve levenshouding.
 • Zingeving/doel in het leven. Vanuit deze gedachte doen wij alles wat wij willen in het leven, bewust maar ook zeker onbewust. Is deze positief dan is het ok, maar is het dat niet dan kan het toch zijn dat de kandidaat ondanks alle positieve facetten hierboven, toch niet een juiste keuze is zowel zakelijk als privé.
 • Uw missie. De werkelijke reden waarom je geboren bent en deze in dienst te gaan stellen van je medemens, waardoor je het juiste beroep kunt kiezen. 
 • Motivaties. Deze ervaar ik ook direct in mijn analyse. 
 • Affiniteit met product/dienst. Het is natuurlijk van belang dat er wel affiniteit is met het product/dienst welke de onderneming voert.

Een dergelijke analyse kan ook via een naam op dezelfde manier voor een persoon/organisatie. Ook op onbewust niveau.

Mijn Talenten en karakteranalyse overtreft elke andere analyse

In snelheidgrondigheid en betrouwbaarheid. En kun je, indien wenselijk, direct opnieuw je koers bepalen.

98 % garantie voor organisaties.

Ik durf dan ook voor 98 % mijn uitkomst te garanderen, mits ik alle stadia mee mag doen om een nieuw teamlid te vinden voor uw onderneming.

Klikmodel™ 

Met mijn Klikmodel™ wordt het je duidelijk na 30 seconden of het klikt met een ander/organisatie, hoe dat komt en waar nodig te veranderen in Synergie. Ik maak geen gebruik van vragenlijsten of computertesten. Via mijn InnerVision Methode© worden ook dieperliggende emoties/gedragingen over langere termijn ontdekt die software niet in staat is te bespeuren, maar juist door mijn verfijning uiterst belangrijk blijkt te zijn zeker op lange termijn. Iemand kan in enkele maanden zich aardiger voor doen dan dat deze is. Na 2,5 minuut weet je dat al. Voor jou een hele geruststelling denk ik zo. Direct Resultaat.

Hoe vaak komt het niet voor dat managers zich toch vergist hebben in personeel/zzp’ers of bijvoorbeeld fusies e.d. die niet werken omdat de klik in de culturen niet klopte.  Ook dit is waar door ervaring voor privé Partnerkeuze!!!

Katalysator

Door ook mijn katalyserende energie ben ik in staat jou hele originele ideeën aan te reiken die jouw persoonlijkheid/organisatie in de benodigde stroomversnelling brengt qua ontwikkeling.

Ik ervaar een organisatie als een doorsnee mens in ontwikkeling. Ook hiervan kan ik direct een grondige karakteranalyse maken van de doorsnee van jouw onderneming. Tijdens ons gesprek kan ik al direct aanreiken waar je groeikansen liggen en er veranderend kan worden. Complexe vraagstukken worden teruggebracht naar eenvoudige praktisch toepasbare oplossingen.

Laten we een afspraak maken.

Wil je ook geholpen worden met het maken van de juiste keuze? Laat mij je helpen om de juiste persoon op de juiste plek te helpen zetten. Ik leg je alles uit wat je nog meer wilt weten als je  op onderstaande button klikt.