Wilt u weten wat uw talenten zijn en wat u daarmee kunt? 

Na mijn grondige Talenten, Persoonlijkheidsscan en de 88% non-verbale communicatie met een derde kunt u na 2,5 minuut direct aan de slag.

U staat op een kruispunt in uw leven?

Na één spiegelgesprek weet u weer Waar, met Wie en Hoe te gaan.
35 j. Expert in (Werving & Selectie voor personeel, Business en Relatie) Adviezen. Tevens Visionair en Katalysator.

Waar en Hoe? Met mijn zeer scherpe intuïtie zonder cv, software testen of vragenlijsten uw volledige Karakter en Talenten bekend.
Met wie? Via mijn Klikmodel© (in 30 sec)

Na mijn no-nonsens diepte psycho-logische uitleg begrijpt u direct wat uw prioriteiten zijn.


Bekijk in onderstaande video's hoe een spiegelgesprek in zijn werk gaat.

Lees hieronder hoe een spiegelgesprek in zijn werk gaat.

Mijn methode is wereldwijd uniek. Met de InnerVision methode© en via de 12 kernkwaliteiten van de mens/organisatie leer ik u wie u bent qua Talenten en karakter, gedrag en wat u daarmee bijvoorbeeld kunt in uw beroep, bedrijf, relaties etc.

Kernkwaliteiten van de mens©

Deze kernkwaliteiten zijn:

 • Uw Talent van de 361 eigenschappen die iedereen ter wereld neutraal is, omdat wij anders niet met elkaar via allerlei talen kunnen communiceren.. Wij doen alles vanuit eigenschappen, voelen, denken, bewegen, observeren, zitten, rijden, eten, etc. Indien men met diens Talent gaat werken komt er veel vreugde en creativiteit vrij. Mensen die dat niet doen kunnen snel ziek worden.
 • Onbewust talent in ontwikkeling. In steeds nieuwe fases in ons leven willen ook andere eigenschappen ontwikkeld worden. Hierdoor kan er zelfs een ander beroep gaan ontstaan.
 • Onder ontwikkelde kind behoefte. Indien men in de kind tijd bepaalde innerlijke behoeftes onvoldoende erkent zijn kan dit grote negatieve gevolgen hebben in de samenwerking. Hoe uw karakter is ontwikkeld vanuit de opvoeding. Dit is van belang te weten omdat onbewuste beslissingen in de kind tijd in de volwassenheid vervelend kunnen uitpakken in het hier en nu tussen anderen. 
 • Stressbestendigheid, hier haal ik uit welke karakter structuur uw kandidaat heeft en welke gevolgen dit heeft in de samenwerking met u en de eventuele andere medewerkers
 • Psychologische innerlijke werk behoeftes. Ieder mens heeft 95 innerlijke behoeftes en elke nieuwe situatie vraagt om een psychologische behoefte bevrediging. Er is er echter één die als een rode draad in alle situaties bevredigd willen worden. En die benoem ik dan. Herkent men dit dan komt er veel energie vrij en wordt de ontmoeting een blijvende prettige herinnering.
 • Verkoopkunde. Afhankelijk van de aard van de functie is het van belang dat de kandidaat veel of weinig verkoop inzicht moet hebben. Er zijn ca 20 verschillende verkooprollen, Teveel om hier op te noemen. In mijn analyses ervaar ik direct of de persoon de juiste verkooprol heeft.
 • Rolmodel. Iedereen heeft een rolmodel, (on)bewust, afhankelijk van de gevormde karakter van de kandidaat is het belang voor u om deze te weten voor een positieve samenwerking.
 • Zingeving/doel in het leven. Vanuit deze gedachte doen wij alles wat wij willen in het leven, bewust maar ook zeker onbewust. Is deze positief dan is het ok, maar is het dat niet dan kan het toch zijn dat de kandidaat ondanks alle positieve facetten hierboven, toch niet de juiste persoon hoeft te zijn.
 • Uw missie. De werkelijke reden waarom u geboren bent en deze in dienst te gaan stellen van uw medemens, waardoor u het juiste beroep kunt kiezen. 
 • Motivaties. Deze ervaar ik ook direct in mijn analyse. 
 • Affiniteit met product/dienst. Het is natuurlijk van belang dat er wel affiniteit is met het product/dienst welke uw onderneming voert.

Een dergelijke analyse kan ook via een naam op dezelfde manier voor een persoon/organisatie. Ook op onbewust niveau.

Mijn Talenten en karakteranalyse overtreft elke andere analyse.

In snelheidgrondigheid en betrouwbaarheid. En kunt u, indien wenselijk, direct opnieuw uw koers bepalen.

100% garantie

Ik durf dan ook voor 100% mijn uitkomst te garanderen, mits ik alle stadia mee mag doen om een nieuw teamlid te vinden voor uw onderneming.

Klikmodel™ 

Met mijn Klikmodel™ wordt het u duidelijk na 30 seconden of het klikt met een ander/organisatie, hoe dat komt en waar nodig te veranderen in Synergie. Ik maak geen gebruik van vragenlijsten of computertesten. Via mijn InnerVision Methode© worden ook dieperliggende emoties/gedragingen over langere termijn ontdekt die software niet in staat is te bespeuren, maar juist door mijn verfijning uiterst belangrijk blijkt te zijn zeker op lange termijn. Een kandidaat kan in 2 maanden zich aardiger voor doen dan dat deze is. Na 2,5 minuut weet u dat al. Voor u een hele geruststelling denk ik zo. Direct Resultaat.

Hoe vaak komt het niet voor dat managers zich toch vergist hebben in personeel/zzp’ers of bijvoorbeeld fusies e.d. die niet werken omdat de klik in de culturen niet klopte.

Katalysator

Door ook mijn katalyserende energie ben ik in staat u hele originele ideeën aan te reiken die uw persoonlijkheid/organisatie de benodigde stroomversnelling brengt qua ontwikkeling.

Ik ervaar een organisatie als een doorsnee mens in ontwikkeling. Ook hiervan kan ik direct een grondige karakteranalyse maken van de doorsnee van uw onderneming. Tijdens ons gesprek kan ik al direct aanreiken waar uw groeikansen liggen en er veranderend kan worden. Complexe vraagstukken worden teruggebracht naar eenvoudige praktisch toepasbare oplossingen.

Laten we een afspraak maken.

Wilt u ook geholpen worden met het maken van de juiste keuze? Laat mij u helpen om het juiste teamlid op de juiste plek te helpen zetten. Ik leg u alles uit wat u nog meer wilt weten als u op onderstaande button klikt.

Menu