Samenwerking is samen werken op basis van de vrije wil en gelijkwaardigheid.

Dit in het besef van wederkerige afhankelijkheid

(Uit de Bahai Consultatie Methode)

Wanneer is er sprake van samenwerking?

Kenmerken van samenwerking:

Indien iedereen in uw organisatie heeft begrepen wat samenwerken betekent, dan heeft het de volgende kenmerken:

 • De onderlinge samenwerking is goed
 • Onduidelijke zaken worden op tijd uitgediept
 • Er wordt afgesproken wie wat doet en wanneer en
 • Er is een terugkoppeling of het goed verlopen is
 • Men denkt bij handelingen na of iemand anders hierbij ook betrokken behoort te worden en doet dat ook op tijd
 • Er is begrip voor elkaars minder sterke kanten en men houdt er ook zoveel mogelijk rekening mee
 • In zo’n onderneming laat men de sterke eigenschappen van de medewerkers zoveel mogelijk samenwerken
 • Er is voldoende verdraagzaamheid als er iets mis mocht gaan en men praat dit open in Respect met elkaar uit
 • Er is een gedegen, open en betrokken verstandhouding tussen management en medewerkers
 • Medewerkers zijn zo op elkaar ingespeeld, dat zij vaak bij wijze van spreken een half woord nodig hebben om elkaar te begrijpen
 • Er heerst een rustige, ruimtelijke, open en dynamische sfeer in dit bedrijf
 • Bestaande klanten vinden het een plezier om met u zaken te doen en stellen de correcte, behulpzame en klantvriendelijke manier van behandelen van zaken zeer op prijs.
 • Dan handelt u volgens Het Samenwerking Model©

De S van Samenwerken

Hier ziet u het Samenwerking Model©.
Indien u de pijlen volgt ontstaat er de letter S van Samenwerken.

Door deze vorm van werken ontstaat er, door deze eigenschappen te stimuleren in uw organisatie, als het ware een positieve community sfeer.

Met als gevolg dat er door een minimum aan energie een maximum aan klanten wordt aangetrokken, want door de versterkte samenhorigheid, de WIJGEDACHTE©, doet iedereen het werk efficiënter en met meer plezier waardoor er ruimte ontstaat voor de creativiteit en de ideeën van alle mede-werkers.

Daar wordt naar geluisterd en gerespecteerd en er kunnen nieuwe ideeën ontstaan om klanten te werven waar u nooit eerder aan gedacht heeft.

het samenwerkingsmodel ton creemers

Door de versterkte samenhorigheid, de WIJGEDACHTE©, doet iedereen het werk efficiënter en met meer plezier waardoor er ruimte ontstaat voor de creativiteit en de ideeën van de mede-werkers.

Maarten Riemersma

Hoofd Application Development & Applcation Integretion Erasmus University Rotterdam

“Ton is iemand die je wil ontmoeten; laat je inspireren, geeft je energie en richting. In complexe situaties komt Ton in seconden tot de kern. Warm en toegankelijk en tegelijk messcherp en bepalend. Op de cruciale momenten in persoonlijke en of organisatieontwikkeling.”

Roland van der Hoek

CEO Oaktreegroup Ontwikkeling

“Als CEO van diverse ondernemingen helpt Ton Creemers mij nu al 20 jaren fundamenteel met het realiseren van wezenlijke veranderingen binnen organisaties. Uitgaande van de mens kan hij in luttele seconden no nonsens oplossingen geven voor complexe zaken”

Sparren over hoe u met uw organisatie optimaal 
kunt gaan samenwerken?

Tijdens een vrijblijvende afspraak kan ik al uw vragen beantwoorden.
Bij het horen van uw naam weet ik vrijwel direct of het klikt tussen u en mij en of ontmoeten dan zin heeft.